Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

តើអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រផ្តល់នូវប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃទិន្នន័យផ្អែកលើប្រភេទនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកត្រូវការ។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនបានចុះឈ្មោះអាចមើល និងទាញយកទិន្នន័យបានមួយចំនួន ព្រមទាំងអាចផ្តល់មតិជំទាស់ និងសំណូមពរដោយអនាមិកបានទៀតផង។ អ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចុះឈ្មោះអាចទទួលបានទិន្នន័យកាន់តែច្រើន ព្រមទាំងអាចផ្តល់មតិជំទាស់ និងសំណូមពរបានផងដែរ។ ការចុះឈ្មោះជាអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមានចំនួនបីប្រភេទ គឺអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា អ្នកប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ និងអ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់។ សូមស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ និងរបៀបចុះឈ្មោះនៅទីនេះ