Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

តើអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្របង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វី?

  • កំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រពិតប្រាកដដោយប្រើប្រាស់នីតិវិធីរួមមួយ
  • ផលិតរបាយការណ៍ និងផ្តល់ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះនៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រនីមួយៗ
  • ផ្តល់បណ្ណសមធម៌ឱ្យគ្រួសារក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្វែងរកសេវាគាំពារសង្គម។