Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ក្រសួងផែនការប្តេជ្ញាការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍អនឡាញដ៏មានឥទ្ធិពល និងសុវត្ថិភាពបំផុត។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័ររបស់ក្រសួងផែនការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលទិន្នន័យ និងការប្រើប្រាស់។ ដោយប្រើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងផែនការ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការអនុវត្តទិន្នន័យដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ។

ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រសួងផែនការប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋានផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការ ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ក្រសួងផែនការក៏ប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រអនាមិក ដែលមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកទេ ដូចជា លេខកូដប្រៃសណីយ៍ អាយុ ភេទ ចំណូលចិត្ត ចំណាប់អារម្មណ៍ និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

វាក៏មានព័ត៌មានអំពី Hardware និង Software កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដែលត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយក្រសួងផែនការ។ ព័ត៌មាននេះអាចរួមបញ្ចូល៖ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក ប្រភេទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ឈ្មោះដែន ពេលវេលាចូលប្រើ និងអាសយដ្ឋានគេហទំព័រយោង។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងផែនការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម ដើម្បីរក្សាគុណភាពនៃសេវាកម្ម និងដើម្បីផ្តល់ស្ថិតិទូទៅទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងផែនការ។

សូមចងចាំថា ប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញដោយផ្ទាល់នូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ឬទិន្នន័យរសើបផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈផ្ទាំងសារសាធារណៈរបស់ក្រសួងផែនការ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រមូល និងប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដទៃ។ ចំណាំ៖ ក្រសួងផែនការមិនបានអានទំនាក់ទំនងឯកជនណាមួយរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតទេ។

ក្រសួងផែនការលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវសេចក្តីថ្លែងការឯកជនភាពនៃគេហទំព័រដែលអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ទៅក្រសួងផែនការ ដូច្នេះអ្នកអាចយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័រទាំងនោះប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ក្រសួងផែនការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីថ្លែងការឯកជនភាព ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅនៃគេហទំព័ររបស់ក្រសួងផែនការ និងក្រសួងផែនការឡើយ។

ការប្រើប្រាស់ខូឃី

គេហទំព័ររបស់ក្រសួងផែនការប្រើប្រាស់ “ខូគី” ដើម្បីជួយអ្នកធ្វើបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍លើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ខូគីគឺជាឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានដាក់នៅលើថាសរឹងរបស់អ្នកដោយម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រ។ ខូគីមិនអាចប្រើដើម្បីដំណើរការកម្មវិធី ឬបញ្ជូនមេរោគទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបានទេ។ ខូគីត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យអ្នកដោយឡែកពីគេ ហើយអាចត្រូវបានអានដោយម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រនៅក្នុងដែនដែលបានចេញខូគីឱ្យអ្នក។

គោលបំណងចម្បងមួយនៃខូគីគឺដើម្បីផ្តល់នូវមុខងារងាយស្រួលមួយ ដើម្បីសន្សំសំចៃពេលវេលារបស់អ្នក។ គោលបំណងនៃខូគីគឺដើម្បីប្រាប់ម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រថាអ្នកបានត្រឡប់ទៅទំព័រជាក់លាក់មួយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ទំព័រក្រសួងផែនការផ្ទាល់ខ្លួន ឬចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់ក្រសួងផែនការ ខូគីជួយក្រសួងផែនការឱ្យរំលឹកឡើងវិញនូវព័ត៌មានជាក់លាក់របស់អ្នកនៅលើការចូលមើលជាបន្តបន្ទាប់។ វាជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការកត់ត្រាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាអាសយដ្ឋានចេញវិក្កយបត្រ អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនជាដើម។ នៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងផែនការដដែល ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ពីមុនអាចទាញយកមកវិញបាន ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រសួងផែនការដែលអ្នកបានប្ដូរតាមបំណងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

អ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយក ឬបដិសេធខូគី។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនទទួលយកខូគីដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែជាធម្មតាអ្នកអាចកែប្រែការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីបដិសេធខូគីប្រសិនបើអ្នកចង់បាន។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបដិសេធខូគី អ្នកប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ពេញលេញជាមួយនឹងមុខងារអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មក្រសួងផែនការ ឬគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើលនោះទេ។

សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រសួងផែនការធានានូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការចូលប្រើ ការប្រើប្រាស់ ឬការបង្ហាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ក្រសួងផែនការធានានូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់នៅលើម៉ាស៊ីនមេកុំព្យូទ័រក្នុងបរិយាកាសដែលបានគ្រប់គ្រង សុវត្ថិភាព ការពារពីការចូលប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ ឬការបង្ហាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ នៅពេលដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជាលេខកាតឥណទាន) ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត វាត្រូវបានការពារតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការអ៊ិនគ្រីប ដូចជាពិធីការ Secure Socket Layer (SSL) ជាដើម។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ

ក្រសួងផែនការនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឯកជនភាពនេះម្តងម្កាល ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជន។ ក្រសួងផែនការ លើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលក្រសួងផែនការការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ក្រសួងផែនការសូមស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់របស់អ្នកទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជននេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាក្រសួងផែនការមិនបានគោរពតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទេ សូមទាក់ទងក្រសួងផែនការតាមរយៈ [email protected] ។ យើងនឹងប្រើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកំណត់ និងដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗ។